Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Bakterilerin Genel Özellikleri

Bakterilerin genel özellikleri konusuna girmeden kısaca bakterileri tanımak gerekir. Bakteriler monera alemini yaratan prokaryot canlıların en sık ve en fazla bilinmekte olan sınıfıdır. O derece yaygındır ki dünyamızda bakterinin bulunmadığı yer yoktur diyebiliriz. En çok fazla organik atıkların bol yer aldığı yerlerde ve sularda yaşarl...

Nitrifikasyon Bakterileri

Nitrifikasyon bakterileri, tabiattaki azotun dengesini sağlamada ciddi bir vazife üstlenirler. Karbon kaynağı olarak, karbondioksiti enerji kaynağı olarak da amonyak ve nitrit benzeri indirgenmiş inorganik azot kaynaklarını kullanırlar. Çevre mühendisliği teknolojisi dolayısıyla da bilimsel yollarla pis su arıtma teknolojisinin temel un...

Gram Negatif Bakteriler

Gram Negatif Bakteriler, gram boyama esnasında kristal viyole boyasını tutmayan yani boyar maddeyi almayan bakterilerdir. Boyar maddeyi almamalarının sebebi hücre duvarına yani membrana sahip olmamalarıdır. Gram boyama sonrasında alkol ile yıkanan preparatta gram pozitif bakteriler mavi-siyah mor renkte tespit edilirken gram negatif bakteril...

E Coli Bakterisi

E coli bakterisi, tıp alanında çok sık karşılaşılan bir bakteridir. İnsanlarda görülen birçok hastalığın oluşmasına neden olan bu bakteri, kişiden kişiye geçebildiği için bulaşıcıdır. E coli bakterisinin uzun adı "Escherichia coli" bakterisidir. Aslında bu bakteri iyi huylu bir bakteridir. Fakat farklı nedenlere bağlı olarak genetiğinin deği...

Aerob Bakteriler

Anaerob Bakteriler,  Oksijensiz solunum yapan bakterilerdir. Yaşamları için oksijenin varlığına gereksinim duymayan bu bakteriler oksijenli ortamda yaşayamaz. Bu yüzden toprağın derinliklerinde yaşarlar. Ayrıca gölün ve denizlerin diplerinde de yaşarlar. Aynı zamanda başka koşullarda da yaşamın var olabileceğini ispat eden bakteril...

Kemosentetik Bakteriler

Kemosentetik bakteriler, yani diğer isimleri ile kemoototroflar, guruplarının en önemlileri nitrifikasyon bakterileri, denitrifikasyon bakterileri (Güherçile Bozanlar) demir Bakterileri, kükürt bakterileri benzeri grupları içermektedir. Bu bakteriler de madde döngüsünde, özellikle de azot (Yani nitrifikasyon) döngüsünde çok fazla önemli...

Saprofit Bakteriler

Saprofit Bakteriler, bu tip bakteriler çürükçül veya leşcil bakteri sınıfında bulunurlar. Ölü organizma veya ölü organik maddeler üzerinde yaşam alanları kurup beslenir ve çoğalırlar. Yaşamlarına uygun ortam oluşturan ölü hayvan insan veya bitki kalıntıları üzerine yerleşip çoğalır ve yaşam alanı oluştururlar.Saprofit ...

Virüs ve Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar

Virüs ve bakterilerin neden olduğu hastalıklar, çok çeşitlidir, bunların arasında ölümcül olanı da vardır. Virüslerin kendiliğinden metabolizmaları yoktur ve çok küçüktürler. Ayrıca antibiyotiklerin virüsler üzerinde bir etkisi yoktur. Bu nedenle kendi başlarına üreyemezler. Bakterilerde ise antibiyotik kullanılarak bakteriyel enfeksiyonlar ...

Gram Pozitif Bakteriler

Gram Pozitif Bakteriler, gram boyama prosedürü uygulanmış besiyeri analizinde mikroskobik inceleme sonucunda mavi-siyah ya da mor renk alan bakterilerdir. Bu rengin anlamı; gram pozitif bakterilerin hücre çeperlerinde ultraviyole ve iyot karışımı bulunmasıdır. Hücre duvarı kalın olan gram pozitif bakteriler daha fazla ve daha parlak renk ver...

Bakterilerin Yararları

Bakterilerin Yararları,  Tek hücreli canlılar olan bakterilerin zararları olduğu gibi doğaya ve vücuda saymakla bitmeyecek yararları vardır. Farklı yapı ve şekillerde olan bakteriler birçok hastalığa yol açmalarına rağmen doğada hayatın sürekliliği için birçok yardımları olur. Bakteriler grup halinde yaşayıp ısı, oksijen, sıcaklık gibi ...

Bakteri Çeşitleri

Bakteri çeşitleri, günümüzde yararlı ve zararlı olmak üzere çok çeşitli türlerde bulunmaktadır. Bakteri çeşitleri üzerine geçmiş yıllardan günümüze kadar birçok araştırma yapılmış ve günümüzde de bu araştırmalar hala yapılmaktadır. Yapılan araştırmalar sürekli olarak yeni bir bakteri çeşidinin ortaya çıkmasını sağlar. Ortaya çıkan bakte...

Arke Bakteriler

Arke Bakteriler, ökaryot bakteriler ve bakteriler, üç saha sisteminin temel grupları olarak nitelendirilir. Arkelerde bakteriler gibi çekirdekleri olmayan, tek hücreli canlılardır, yani prokaryotları oluştururlar. Tarihte bulunan ilk arke bakteriler çok aşırı ortamlarda bulunmuş olsalar da sonradan günümüze kadar hemen her tabiatta arke bakt...

Rhizobium Bakterileri

Rhizobium Bakterileri, çubuk şeklinde, gram negatif, genel olarak aerobik metabolizmaya sahip olmakla beraber, çok düşük oksijen ortamında da gelişebilen bakterilerdir. Rhizobium, baklagillerle ortam yaşam sürerek azot biriktirmeye yarayan bakteri kategorisi olarak adlandırılmaktadır. Rhizobium baktarileri havanın azotunu alır, albümino...

Zararlı Bakteriler

Zararlı Bakteriler, Bakteriler her ortamda bulunur. Yer altının derinliklerinde ta ki gökyüzüne kadar. Bakteriler tek hücreli mikroorganizma grubudur, genellikle birkaç mikrometre uzunluğunda olmakla birlikte birçok çeşitli şekilleri vardır. Kimi spiral şekilli, kimi çubuksu, kimi küresel, bazıları da virgül şeklinde olabilir. Hemen hemen he...

Yararlı Bakteriler

Yararlı bakteriler, insanlarda ve diğer birçok canlıda çok önemli görevler yapmak üzere bulunan canlılardır. Bu bakteriler, özellikle ağız mide ve bağırsaklarda çok yaygın bir şekilde bulunmaktadır. Yararlı bakterilerin en büyük görevi ise tabi ki zararlı bakteriler savaşarak bu bakterileri hızlı bir şekilde öldürmektir. Bu şekilde zararlı b...

Maya Bakterileri

Maya Bakterileri, Bakteri türlerinden olan maya bakterileri bazen sütten yoğurt yapılmasına bazense bir hastalığa neden olabilir. Yani maya bakterileri tek bir fonksiyonla açıklanamaz. Maya bakterileri tek hücreli olabildiği gibi çok hücreli yapıya sahip olanları da vardır. Haploit ve diploit olarak yaşamını sürdürebilen maya mantarları, mit...

Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları

Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları, Kullanımları oldukça artmıştır. Son on yıl içinde moleküler kimya, bakteri biyoloji ve biyokimya alanında ilerlemeler bakterilerin anti kanser olarak kullanımının yanı sıra anti kanser ilaçlarının verilmesinde de kemoterapiye gen tedavi ile hassas ajan amaçlı vektör olarak kullanılabilir birçok...

Ototrof Bakteriler

Ototrof Bakteriler, Yaşamlarını sürdürebilmek amacı doğrultusunda gereken bileşikleri, ışık enerjisi ve kimyasal enerji kullanarak inorganik bileşiklerden sentezleyen bakteri türüne ototrof bakteriler denir. Yani bu bakteriler kendi besinlerini kendileri üretebilirler. Bu ototrof canlılar inorganik yani organik olmayan bileşikleri kul...

Bakteri Hastalıkları

Bakteri hastalıkları, çok sayıda bakteri hastalığı bulunmaktadır, bu hastalıklar günümüzde de yaygın bir şekilde görülmektedir. Bakteri hastalığının bazıları, insanlarda çok sık karşılaşıldığı için son derece büyük önem taşımaktadır. Bu hastalıklar insanlarda tedavi edilmediği sürece çok büyük sorunlara neden olmaktadır. Çünkü bakterilerden ...

Bakteri Nasıl Ürer

Bakteri nasıl ürer, bakterilerin üremesi genellikle bölünerek yani eşeysiz olsa da bazı bakteriler eşeyli üreme yoluyla da ürerler. Yaşadıkları ortamda kendileri için yeterli su ve besin maddesinin olması halinde, sıcaklığın uygun olduğu hallerde hızla bölünerek çoğalırlar. Bakterilerin bölünmesi tam olarak mitoz olmamasına rağmen, bu yüksek...

Bakteri

Bakteri, birbirinden bağımsız olarak yaşamını sürdürebilen küçük organizmalardır. Hücre yapıları prokaryottur. Boyutları ve biçimleriyle diğer mikroorganizmalardan ayrılırlar. Bakterilerin bu sahip oldukları boyutlar tür ve cinslerine göre farklılık göstermektedir. Büyük bakteriler genellikle saprofit olarak bulunurlar. Prokaryot bir hücre y...

Bakteriler Alemi

Bakteriler Alemi, Bakteriler, prokaryot canlıların en en çok bilinen grubudur. Tek hücreli mikroskobik organizmalardır. Bakteri hücresinde çekirdek zarı, mitokondri, endoplazmik retikulum golgi aygıtı ve lizozomlar bulunmaz. Sitoplazma içerisnide DNA, RNA, ribozomlar, proteinler, glikojenler vardır. Oksijenli solunum yapan bakterilerde solun...

Bakteri Hücresi

Bakteri hücresi, bakteriler basit canlılardır. Buna rağmen özel biyolojik özelliklerden sorumlu çok iyi gelişmiş hücre yapısına sahiptirler. Bu özelliklerin geneli sadece bakterilere aittir ve arkelerde canlılarda veya ökaryot canlılarda bulunmaz. Bakteriler, daha büyük canlılara kıyasla daha basit yapılara sahip oldukları ve üzerlerinde kol...

Patojen Bakteri

Patojen Bakteri hakkında size bilgi vermeden önce kısa bir şekilde ve öz bir şekilde bakteriler hakkında genel hususlardan bahsedeceğim. Bakteriler prakaryot bir yapıdadır. Kalıtım materyali yani deoksribo nükleik asit (DNA) hücre içinde serbest olarak dolanmaktadır. Tek hücreli olarak bildiğimiz bakterilerin farklı türleri koloni halinde bu...

Metan Bakterileri

Metan bakterileri, genellikle oksijeni az olan pis sular, bataklıklar ve çöplüklerde yaşarlar. Arkea gurubunda bir bakteri türü olan metan bakterileri, oksijensiz ortamlarda metan gazı üretirler. Metanojen bakteri olarak adlandırılan bu bakteriler dünyada metan gazı üreten tek bakteri türüdür.Metan gazını nasıl ...

Bakteri Türleri

Bakteri türleri, Bakteri tek hücreli bir organizmadır. Genel olarak birkaç mikrometre büyüklüğünde olan bu bakteriler çeşitli şekillerde mevcuttur. Bazı bakteriler spiral şeklinde bazıları, küresel şekilde, bazıları da virgül şeklindedir. Yer yüzünün her ortamında bakteri mevcuttur.Bakterilerin olduğu yerler<...

Helikopter Bakterisi

Helikopter bakterisi, helikopter bakterisi çoğunlukla midede yaşayan bir bakteridir ve yeryüzünde yaşayan insanların yarısından fazlasında da bulunmaktadır. Birçok bireyde herhangi bir belirti görülmez. Fakat bazı zararları olduğunu da bilmek gerekir. Birçok kişinin yaşadığı mide ülseri rahatsızlığına sebebiyet vermektedir. Ayrıca sindirim s...

Bakteri Kolonileri

Bakteri Kolonileri hakkında bilgi vermeden önce size kısaca bakteriler hakkında bilgi vereceğim. Bakteriler insan vücudunda olmak üzere yanardağ kenarlarına kadar pek çok yerde bulunmaktadır. Hatta geçtiğimiz günlerde yapılan sunulara göre ise uzayda yapılan araştırmalarda marsta da bulunmaktadır. Bu kadar yayılım içerisinde bulunan canlılar...

Çürükçül Bakteriler

Çürükçül Bakteriler, bu bakteri türleri yaradılış gereğince farklı bir yapıya sahip olmaktadır. Görev itibariyle organik bileşikleri daha basit bileşiklere ayırmayı sağlayarak doğanın döngüsünü sağlamaktadır. Dünya üzerinde bulunan bitki ve hayvanlar vakti zamanı gelince doğa üzerindeki görevlerini yitirerek ölürler. Bu ölü hayvan ve bitki y...

Bakteri ve Virüsler

Bakteri ve virüsler, oldukça küçük yapıdaki canlılardır.Bakteri ve virüs arasındaki farkBirçok hastalığa sebep olmakla birlikte, bakterilerin faydalı olanları da mevcuttur. Bakteriler normal mikroskoplar yardımıyla görülmektedir fakat virüsler sadece elektron mikroskobu ile gözlemlenmektedir. Ba...

Bağırsak Bakterileri

Bağırsak bakterileri, Çocukluğun ilk beş yılında kullanılan antibiyotiklerin bağırsaklarda kalıcı hasarlar bıraktığı bilinir. Bağırsak bakterileri obeziteden kolon kanserine birçok hastalığa sebebiyet verir. Doğuştan itibaren bağırsaklara yerleşen bakteriler kolon kanserinden karaciğer yağlanmasına obeziteden ruh sağlığımızın bozulmasına kad...

Bakterilerin Özellikleri

Bakterilerin Özellikleri, Bakteriler, gözle görülemeyecek kadar küçük olan canlı mikroorganizmalardır. Çıplak gözle görülemeyen bakteriler ancak mikroskop yardımıyla görülür. Bakteri denince akla hemen hastalık yapan virüsler gelmektedir. Oysa bakteriler arasında faydalı olanları da vardır. Bakteriler ikiye ayrılmaktadır....

Fotosentetik Bakteriler

Fotosentetik bakteriler; Fotosentez yaparak enerji üretmektedirler. Fotosentezde, yeşil pigmenti bulunan klorofile sahip olan canlılar, ham madde model su ve karbondioksit ya da su mahalline H2S ya da sadece H2 kullanmak ile karbonhidratları sentez ederler. Fotosentez, enerjiye ihtiyacı olan tek olaydır. Bu iş maksatlı, klorofil aracılı...

Kanda Bakteri

Kanda bakteri, vücudun herhangi bir yerinde oluşan enfeksiyondan kaynaklı oluşur ve kandaki zararlı bakterilerin birikmesi nedeniyle ciddi bir hastalık olan kan zehirlenmesi oluşabilir. Kanda bakteri oluşumu kesinlikle ihmal edilmemeli ve en kısa zamanda doktora başvurulmalıdır. Kandaki bakteri kan zehirlenmesi ne yol açtığında ölümcül sonuç...

Bakterilerin Sınıflandırılması

Bakterilerin sınıflandırılması biyoloji kapsamında epeyce ciddiye alınan bir vaziyettir. Guruplandırılmış bakteriler türlerine, şekillerine ve yapılarına göre çeşitli biçimlerde sınıflandırılmıştır. Bu sayede sınıflandırılmış olan bakterilerin analiz edilmesi ve öğretilmesi benzeri durumlar basit bir biçimde yapılabilmektedir.

Laktik Asit Bakterileri

Laktik Asit Bakterileri, gıda alanında rahat üretime uygun yöntemler ile besinsel değerleri fazla güvenilir. Bekleme ömrü uzun ürünlerin eldesi esas teşkil etmektedir. Tüketicilerin doğal yöntemlerle ile imal edilen, kimyasal katkı maddesi bulunmayan, sağlık üstünde olumlu etkilerde bulunan gıdalar tercih edilir. Günümüzde ise gıda güve...

Midede Bakteri

Midede Bakteri, Mide, yediklerimizin öğütülerek faydalı olanlar ile zararlı olanların sindirim sonucu dağıtıldığı yerdir. Bu sindirim sırasında midede bulunan pek çok bakteri besinlerin parçalanarak eritilmesini ve sindirilmesini sağlamaktadır. Mide içinde bulunan yararlı bakterilerin sayısı bazen zararlılardan daha düşük olmaktadır. Bu da m...

Et Yiyen Bakteri

Et Yiyen Bakteri olarak bilinen 'Nekrotizan Fasiit' bakterisi, başta hastanelerden olmak üzere çeşitli yollarla bulaşabiliyor. Deri altına yerleşen bu bakteri, yerleştiği deri altında bölgesinde derin yaralar açıyor ve kemiğe ulaştığında da hasta için hayati tehlikeye sebep olmaktadır. Aynı zamanda oksijensiz ortamlarda da çok rahat yaş...

Koliform Bakteri

Koliform Bakteriler, gıda ve suların sağlıklı olup olamadığını gösteren göstergeç bakterilerdir. Tanımlarken çubuksu, gram negatif, 35-37 derecede laktoz fermente edip, asit ve gaz üretirler. Koliform bakteriler özellikle hayvan dışkılarında bolca bulunurlar. Bunun dışında sulak arazilerde, toprakta, bataklık bölgelerde ve bitkilerde de bolc...

Biyoloji Bakteriler

Biyoloji Bakteriler, aslında ne kadar küçük canlılarda olsalar konu bakımından biyoloji dalında büyük bir hakimiyete sahiptir. Bakteriler denince aklımıza gelen ilk şey mikroskobik canlılardır. Yaşam alanları oldukça geniş olan bu canlıların büyük bir kısmı zararlıyken bir kısmı ise oldukça yararlıdır. Genellikle prokaryot yapıda olsa da öka...

Salmonella Bakterisi

Salmonella bakterisi, Amerikalı patolog Daniel Elmer Salmon'a atfen bu şekilde adlandırılmıştır. Fakat Salmonella bakterisini ilk keşfeden onun ortağı Theobald Smith'tir. Salmonella Gram-negatif türde bir bakteridir. Salmonella bakterisi Avrupa yılda yüz bin kişiyinin hastalanmasına neden olan bakteriyel bir ajandır. Belirtiler...

İdrarda Bakteri

İdrarda bakteri, günümüzde özellikle çocuklarda çok sık karşılaşılan durumlardan biridir. Çok fazla sayıda nedeni olan bu durum genellikle sürekli olarak ilerleyen bir problem olduğu için kesinlikle tedaviye ihtiyaç duyulan bir hastalıktır. Özellikle sorunun çocuklarda yaygın olarak görülmesi, tedavilerin bekletilmemesi gerektiğinin gösterge...

Heliko Bakteri

Heliko bakteri, aslında tıbbi olarak "helicobacte pylori" olarak bilinen bir bakteri türdür. Bu bakteri türü, insanlarda ve bazı hayvanlarda mide içerisinde bulunan yararlı bir bakteridir. Bu bakterinin belli bir seviyeye kadar olanı yararlı olsa bile belli bir miktardan fazlası insanlarda ciddi hastalıkların oluşmasına neden olmaktadır. Hel...

Bakterilerde Konjugasyon

Bakterilerde Kononjugasyon, Hücre teması ile bakterilerin arasında meydana gelen gen aktarımına verilen addır. Bu tür gen transferi yatay aktarım olarak işler, genellikle üreme ile karıştırılsa da konjugasyon sırasında zigot oluşmaz. Genetik bilgilerin hücreler arasında aktarımı bir sonraki nesil için faydalı olabilir. Konjugasyon sonra...

 

Bakterilerin Genel Özellikleri
Nitrifikasyon Bakterileri
Gram Negatif Bakteriler
E Coli Bakterisi
Aerob Bakteriler
Kemosentetik Bakteriler
Saprofit Bakteriler
Virüs ve Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar
Gram Pozitif Bakteriler
Bakterilerin Yararları
Bakteri Çeşitleri
Arke Bakteriler
Rhizobium Bakterileri
Zararlı Bakteriler
Yararlı Bakteriler
Maya Bakterileri
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Ototrof Bakteriler
Bakteri Hastalıkları
Bakteri Nasıl Ürer
Bakteri
Bakteriler Alemi
Bakteri Hücresi
Patojen Bakteri
Metan Bakterileri
Bakteri Türleri
Helikopter Bakterisi
Bakteri Kolonileri
Çürükçül Bakteriler
Bakteri ve Virüsler
Popüler İçerik
Bakterilerin Genel Özellikleri
Bakterilerin Genel Özellikleri
Bakterilerin genel özellikleri konusuna girmeden kısaca bakterileri tanımak gerekir. Bakteriler monera alemini yaratan prokaryot canlıların en sık ve...
Nitrifikasyon Bakterileri
Nitrifikasyon Bakterileri
Nitrifikasyon bakterileri, tabiattaki azotun dengesini sağlamada ciddi bir vazife üstlenirler. Karbon kaynağı olarak, karbondioksiti enerji kaynağı ol...
Gram Negatif Bakteriler
Gram Negatif Bakteriler
Gram Negatif Bakteriler, gram boyama esnasında kristal viyole boyasını tutmayan yani boyar maddeyi almayan bakterilerdir. Boyar maddeyi almamalarının ...
E Coli Bakterisi
E Coli Bakterisi
E coli bakterisi, tıp alanında çok sık karşılaşılan bir bakteridir. İnsanlarda görülen birçok hastalığın oluşmasına neden olan bu bakteri, kişiden kiş...
Aerob Bakteriler
Aerob Bakteriler
Aerob Bakteriler, Oksijensiz solunum yapan bakterilerdir. Yaşamları için oksijenin varlığına gereksinim duymayan bu bakteriler oksijenli ortamda yaşay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Bakterilerin Genel Özellikleri
Nitrifikasyon Bakterileri
Gram Negatif Bakteriler
E Coli Bakterisi
Aerob Bakteriler
Bakteriler Alemi
Aeorob Fermente
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Bakteriler Alemi
Aeorob Fermente
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024