Bakteri Hücresi Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?
21 Haziran 2024

Bakteri Hücresi Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Bakteriler, basit organizmalar olmalarına rağmen, özel biyolojik işlevlerden sorumlu oldukça gelişmiş hücre yapılarına sahiptirler. Bu özelliklerin birçoğu sadece bakterilere özgüdür ve arkeler ile ökaryot organizmalarda bulunmaz. Bakteriler, daha büyük organizmalara kıyasla daha basit yapılara sahip oldukları ve üzerinde kolayca deneysel çalışmalar yapılabildiği için, diğer organizmalarda var olan birçok biyokimyasal özelliğin bakterilerde de var olduğu yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.

Şekillerine Göre Bakteriler

 • Koklar (Daire şeklinde)
 • Basiller (Çubuk-rod şeklinde)
 • Spiraller
 • Filamentöz (Uzatılmış)
Bakteri hücre şekilleri genellikle belirli bakteri türlerine özgüdür. Bakterilerin büyüme şekilleri birbirinden farklıdır. Bazı bakteriler oldukça karmaşık yapıya, çıkıntı ve uzantılara sahiptir. Bunun yanı sıra bazı türler, yeniden üreme yeteneğine sahipken spor oluşturabilme yeteneğine de sahiptir. Bakteriler, ışık mikroskobunda incelendiğinde farklı şekillerde oldukları ve çoğalırken farklı şekilde koloni oluşturdukları gözlemlenmiştir.

Bakterilerin belki de en çok bilinen yapısal özelliği küçük yapılarıdır. Örnek verecek olursak, Escherichia coli bakterisi hücreleri 2 mikrometre uzunluğa, 0.5 mikrometre çapa ve 0.6-0.7 μm³ hacme sahiptir. Bu, hücrenin hacminin çoğunluğunu suyun oluşturduğu anlamına gelir. Bu haldeyken, yaş ağırlık 1 olarak ölçülmektedir. Kuru ağırlık ise 0.2 pikogram olup, yaş ağırlığın beşte birine denk gelmektedir. Bakteri hücresinin kuru ağırlığının neredeyse yarısına yakınını karbon elementi oluşturur. Bu karbonun da yarısı, bakteri yapısına katılan proteinlerde bulunur. Bakterilerin küçük yapısı, hızlı madde alımı, hücre içi madde dağıtımı ve atık maddelerin dışarı atılmasını sağlar. Düşük yüzey alanı-hacim oranında, bakterinin normal metabolizmada meydana getirmesi gereken besinlerin dağıtım hızı azalır ve atıkların hücre zarından dışarı atılma oranı kısıtlanarak azalır. Bu durumda, bakterinin dış dünyada yaşamını sürdürebilme yeteneği kısıtlanır.

Bakterilerde iki tip hücre duvarı vardır. Bunlar Gram pozitif (+) ve Gram negatif (-) olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu farklılaşma, Gram boyasıyla boyanıp boyanmama durumuna göre değişir. Bu iki hücre duvarı içinde 2 nanometreden küçük maddeler porlardan geçebilir. Bakteri hücresi tamamen ortadan kalkmışsa ve protoplast zedelenerek zarar görmüşse sferoplast olarak adlandırılır. Bu bakteri duvarlarına penisilin gibi β-Laktam antibiyotikleri peptidoglikan yapısında bulunan çapraz zincirleri kırarak yapısını bozar. İnsan gözyaşında bulunan lizozim enzimi, bakterinin hücre duvarını eriterek vücudun savunmasına katkı sağlar.

Gram Pozitif Hücre Duvarları

 • 10-15 nm kalınlığında
 • 30-200 molekül içerir
 • Hücre kuru ağırlığının %40 - 90'ını oluşturur
 • Temel komponenti peptidoglikandır
 • Teikoik asitler içerir, bu da hücre duvarı ağırlığının %50'sini kapsar.
Gram Negatif Hücre Duvarları

 • Hücre duvarı daha kompleks bir yapıya sahiptir.
 • Teikoik asit bulunmaz.
 • Peptidoglikan tabakası daha az kalınlıkta olup, hücre duvarının %5-10'u kadardır.
 • Dış membrana sahiptir.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Popüler İçerikler

Haber Bülteni

Güncel

Zararlı Bakteriler Nelerdir?

Zararlı Bakteriler Nelerdir?

Güncel

Fotosentetik Bakteriler Nelerdir?

Fotosentetik Bakteriler Nelerdir?

Güncel

Nitrifikasyon Bakterileri Nelerdir?

Nitrifikasyon Bakterileri Nelerdir?