Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Nitrifikasyon Bakterileri

Nitrifikasyon Bakterileri

Nitrifikasyon bakterileri, tabiattaki azotun dengesini sağlamada ciddi bir vazife üstlenirler. Karbon kaynağı olarak, karbondioksiti enerji kaynağı olarak da amonyak ve nitrit benzeri indirgenmiş inorganik azot kaynaklarını kullanırlar. Çevre mühendisliği teknolojisi dolayısıyla da bilimsel yollarla pis su arıtma teknolojisinin temel unsurlarıdır.

Atmosfer azotu bağlayıcı bakteriler aracılığıyla, şimşek yıldırım ve yağmurların tesiriyle toprağa bağlanır. Havadaki azot gazının toprağa bağlanması fiksasyon olarak adlandırılır. Toprağa bağlanmış azot tuzlarının çoğunluğu denitrifikasyon bakterileri (Güherçile bozan) aracılığıyla azot gazına dönüştürülür. Böylelikle havadaki azot sabit kalır. Topraktaki azotun bir kısmını nebatlar aracılığıyla alınıp aminoasit organik baz benzeri azotlu bileşiklere dönüştürülür. Bu azotlu bileşikleri nebat yiyen hayvanlara geçer. Azotlu bileşikler bitkileri yiyerek beslenmekte olan hayvan ve ölüleri olarak toprağa karışır. Bitkisel ve hayvansal artıklarla ölülerindeki azotlu organik bileşikler üre ve ürik asit ayrıştırıcılar aracılığıyla parçalanınca NH3 ve H2S meydana gelir. Aminoasitlerin saprofitler aracılığıyla oksijensiz yıkımına pütrifikasyon denir.

Azot Döngüsü Nitrifikasyon


Doğadaki azot döngüsü, azotun karbon, hidrojen ve oksijen benzeri canlıların hayatı amaçlı vazgeçilmez elementlerden olmasındandır. Canlıların yapı taşı olan nükleik asitlerin ve proteinlerin yapısında yer alır. Organizmalar, temeli atmosferde bulunan CO2 olan karbon miktarının aksine, azotça zengin (%79) bir atmosferde yaşamaktadırlar. Bununla beraber, CO2 tüm yeşil bitkisel organizmalar aracılığıyla gaz şeklinde atmosferden alınarak kullanılabilirken, azot çok fazla az organizma aracılığıyla gaz haliyle alınarak kullanılabilmektedir. Karbonun aksine, eko sistemlerdeki canlıların kullanabilmesi amaçlı öncelikle atmosferik azot gazının inorganik formda fikse edilmesi gerekiyor. Azot gazının farklı biçimlerde bağlanarak kullanılabilir bileşikler haline dönüşmesi olayına fiksasyon denir. Fiksasyon neticesi ele geçirilen inorganik form genelde amonyak ve nitrattır.

Dünyadaki azot fiksasyonu, birtakım canlılar aracılığıyla (Rhizobium, Azotobacter, Oscillatoria, Anabeana) bilimsel süreçlerle gerçekleşebildiği benzeri, fizikokimyasal (Şimşek, yıldırım benzeri etkenlerle azotun nitrata dönüşümü) ve endüstriyel süreçlerle de gerçekleşmektedir. Yapılmış durumda olan hesaplamalara göre senelik azot fiksasyonunun en ciddi miktarını bilimsel fiksasyon oluşturmaktadır. Gübre yapımı ile yapılmış durumda olan suni fiksasyon, bilimsel fiksasyonun tahmini yarısı; şimşek, yıldırım ve yanardağ hareketleri benzeri fizikokimyasal yolla meydana gelen fiksasyon ise tahmini 1/8'i kadardır.

Biyolojik fiksasyon yapan Rhizobium cinsi bakteriler, birtakım baklagillerin kökünde simbiyotik olarak yaşamaktadır. Sucul ekosistemlerdeki bilimsel azot fiksasyonunun çok fazla ciddi bir kısmı Anabeana ve Oscillatoria cinsi mavi-yeşil algler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Toprakta Azotobacter ve Clostridium türü bakteriler ciddi oranda bilimsel fiksasyonu gerçekleştiren canlılardır (Kormondy, 1984).

Azot döngüsünün aydınlatılması amaçlı birtakım süreçlerin bilinmesi mecburiyeti bulunmaktadır.

Amonifikasyon: Toprakta bulunan protein ve nükleik asit içeren organik artıklar, topraktaki ayrıştırıcı gurubu saprofit bakteri ve mantarlar aracılığıyla parçalanarak amonyağa (NH3) dönüştürülür. Bu olaya amonifikasyon denir. Bu esnada enerji elde ederler ve bu enerjiyi bizzat bilimsel aktivitelerinde kullanırlar.

Nitrifikasyon: Nitrifikasyon, amonyak (NH3) ya da amonyumun (NH4) öncelikle nitrite (NO2), ardından da nitritten nitrata (NO3) dönüşüm sürecidir. Bu süreçlerden ilk olanı Nitrobacter, ikincisi ise Nitrosomonas aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu iki cinse ilişkin bakteriler kemosentetik bakteriler olarak isimlendirilir. Bu süreçlerde elde ettikleri enerji ile besin üretirler.

Denitrifikasyon: Nitrifikasyona ters olan süreçlerle azotun gaz biçimine dönüştürülmesi için geçen süreçtir. Pseudomonas cinsi bakteriler ve birtakım mantarlar aracılığıyla gerçekleştirilen bir süreçtir. Bu süreç bitiminde azot gaz şeklinde bir daha atmosfere geçer. İnce nitrat iyonları civarı okside olması olayıdır.
Son Güncelleme : 21.01.2024 19:16:01
Nitrifikasyon Bakterileri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Nitrifikasyon Bakterileri Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Nitrifikasyon Bakterileri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Bakterilerin Genel Özellikleri
Bakterilerin Genel Özellikleri
Bakterilerin genel özellikleri konusuna girmeden kısaca bakterileri tanımak gerekir. Bakteriler monera alemini yaratan prokaryot canlıların en sık ve en fazla bilinmekte olan sınıfıdır. O derece yaygındır ki dünyamızda bakterinin bulunmadığı yer yokt...
Gram Negatif Bakteriler
Gram Negatif Bakteriler
Gram Negatif Bakteriler, gram boyama esnasında kristal viyole boyasını tutmayan yani boyar maddeyi almayan bakterilerdir. Boyar maddeyi almamalarının sebebi hücre duvarına yani membrana sahip olmamalarıdır. Gram boyama sonrasında alkol ile yıkanan pr...
E Coli Bakterisi
E Coli Bakterisi
E coli bakterisi, tıp alanında çok sık karşılaşılan bir bakteridir. İnsanlarda görülen birçok hastalığın oluşmasına neden olan bu bakteri, kişiden kişiye geçebildiği için bulaşıcıdır. E coli bakterisinin uzun adı "Escherichia coli" bakterisidir. Aslı...
Aerob Bakteriler
Aerob Bakteriler
Anaerob Bakteriler, Oksijensiz solunum yapan bakterilerdir. Yaşamları için oksijenin varlığına gereksinim duymayan bu bakteriler oksijenli ortamda yaşayamaz. Bu yüzden toprağın derinliklerinde yaşarlar. Ayrıca gölün ve denizlerin diplerinde de yaşarl...
Kemosentetik Bakteriler
Kemosentetik Bakteriler
Kemosentetik bakteriler, yani diğer isimleri ile kemoototroflar, guruplarının en önemlileri nitrifikasyon bakterileri, denitrifikasyon bakterileri (Güherçile Bozanlar) demir Bakterileri, kükürt bakterileri benzeri grupları içermektedir. Bu bakteriler...
Saprofit Bakteriler
Saprofit Bakteriler
Saprofit Bakteriler, bu tip bakteriler çürükçül veya leşcil bakteri sınıfında bulunurlar. Ölü organizma veya ölü organik maddeler üzerinde yaşam alanları kurup beslenir ve çoğalırlar. Yaşamlarına uygun ortam oluşturan ölü hayvan insan veya bitki kalı...
Virüs ve Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar
Virüs ve Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar
Virüs ve bakterilerin neden olduğu hastalıklar, çok çeşitlidir, bunların arasında ölümcül olanı da vardır. Virüslerin kendiliğinden metabolizmaları yoktur ve çok küçüktürler. Ayrıca antibiyotiklerin virüsler üzerinde bir etkisi yoktur. Bu nedenle ken...
Gram Pozitif Bakteriler
Gram Pozitif Bakteriler
Gram Pozitif Bakteriler, gram boyama prosedürü uygulanmış besiyeri analizinde mikroskobik inceleme sonucunda mavi-siyah ya da mor renk alan bakterilerdir. Bu rengin anlamı; gram pozitif bakterilerin hücre çeperlerinde ultraviyole ve iyot karışımı bul...
Bakterilerin Yararları
Bakterilerin Yararları
Bakterilerin Yararları, Tek hücreli canlılar olan bakterilerin zararları olduğu gibi doğaya ve vücuda saymakla bitmeyecek yararları vardır. Farklı yapı ve şekillerde olan bakteriler birçok hastalığa yol açmalarına rağmen doğada hayatın sürekliliği iç...
Bakteri Çeşitleri
Bakteri Çeşitleri
Bakteri çeşitleri, günümüzde yararlı ve zararlı olmak üzere çok çeşitli türlerde bulunmaktadır. Bakteri çeşitleri üzerine geçmiş yıllardan günümüze kadar birçok araştırma yapılmış ve günümüzde de bu araştırmalar hala yapılmaktadır. Yapılan araştırmal...
Arke Bakteriler
Arke Bakteriler
Arke Bakteriler, ökaryot bakteriler ve bakteriler, üç saha sisteminin temel grupları olarak nitelendirilir. Arkelerde bakteriler gibi çekirdekleri olmayan, tek hücreli canlılardır, yani prokaryotları oluştururlar. Tarihte bulunan ilk arke bakteriler ...
Rhizobium Bakterileri
Rhizobium Bakterileri
Rhizobium Bakterileri, çubuk şeklinde, gram negatif, genel olarak aerobik metabolizmaya sahip olmakla beraber, çok düşük oksijen ortamında da gelişebilen bakterilerdir. Rhizobium, baklagillerle ortam yaşam sürerek azot biriktirmeye yarayan bakteri ka...

 

Bakterilerin Genel Özellikleri
Nitrifikasyon Bakterileri
Gram Negatif Bakteriler
E Coli Bakterisi
Aerob Bakteriler
Kemosentetik Bakteriler
Saprofit Bakteriler
Virüs ve Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar
Gram Pozitif Bakteriler
Bakterilerin Yararları
Bakteri Çeşitleri
Arke Bakteriler
Rhizobium Bakterileri
Zararlı Bakteriler
Yararlı Bakteriler
Maya Bakterileri
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Ototrof Bakteriler
Bakteri Hastalıkları
Bakteri Nasıl Ürer
Bakteri
Bakteriler Alemi
Bakteri Hücresi
Patojen Bakteri
Metan Bakterileri
Bakteri Türleri
Helikopter Bakterisi
Bakteri Kolonileri
Çürükçül Bakteriler
Bakteri ve Virüsler
Popüler İçerik
Zararlı Bakteriler
Zararlı Bakteriler
Zararlı Bakteriler, Bakteriler her ortamda bulunur. Yer altının derinliklerinde ta ki gökyüzüne kadar. Bakteriler tek hücreli mikroorganizma grubudur,...
Yararlı Bakteriler
Yararlı Bakteriler
Yararlı bakteriler, insanlarda ve diğer birçok canlıda çok önemli görevler yapmak üzere bulunan canlılardır. Bu bakteriler, özellikle ağız mide ve bağ...
Maya Bakterileri
Maya Bakterileri
Maya Bakterileri, Bakteri türlerinden olan maya bakterileri bazen sütten yoğurt yapılmasına bazense bir hastalığa neden olabilir. Yani maya bakteriler...
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları
Bakterilerin Biyoteknolojide Kullanım Alanları, Kullanımları oldukça artmıştır. Son on yıl içinde moleküler kimya, bakteribiyoloji ve biyo kimya alanı...
Ototrof Bakteriler
Ototrof Bakteriler
Ototrof Bakteriler,  Yaşamlarını sürdürebilmek amacı doğrultusunda gereken bileşikleri, ışık enerjisi ve kimyasal enerji kullanarak inorganik bileşikl...
Bakteri Hastalıkları
Bakteri Hastalıkları
Bakteri hastalıkları, çok sayıda bakteri hastalığı bulunmaktadır, bu hastalıklar günümüzde de yaygın bir şekilde görülmektedir. Bakteri hastalığının b...
Bakteri Nasıl Ürer
Bakteri Nasıl Ürer
Bakteri nasıl ürer, bakterilerin üremesi genellikle bölünerek yani eşeysiz olsa da, bazı bakteriler eşeyli üreme yoluyla da ürerler. Yaşadıkları ortam...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Bakterilerin Genel Özellikleri
Nitrifikasyon Bakterileri
Gram Negatif Bakteriler
E Coli Bakterisi
Aerob Bakteriler
Bakteriler Alemi
Aeorob Fermente
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Bakteriler Alemi
Aeorob Fermente
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024